Med anledning av rådande omständigheter (Covid-19) flyttar vi fram föreställningarna av  Snövit The Musical (Stockholm, Norrköping, Göteborg & Malmö) Informationen kring detta är skickad till berörda kunder till den mejladress som  uppgavs vid bokning.
Har du som berörd kund inte fått detta mail, återkoppla oss på: info@drosenorberg.se
Klicka nedan för information angående Coronaviruset för mer information.

GÅ VIDARE TILL TILL DRÖSE & NORBERG`S HEMSIDA