REGERINGSBESLUT GÄLLANDE OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR
Med anledning av Coronaviruset har regeringen tagit ett beslut, på rekommendation av Folkhälsomyndigheten,
att allmänna sammankomster med fler än 500 personer ska förbjudas. Förbudet gäller tillsvidare.
Vi följer senast rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten angående Corona (Covid-19) och har med anledning av dessa gjort nedan förändringar i vårt utbud. 

FRAMFLYTTADE FÖRESTÄLLNINGAR

SNÖVIT - THE MUSICAL
(Göta Lejon - Stockholm)
 21, 22 & 28 Mars

Samtliga föreställningar flyttas!
21 Mars  kl. 12:00  11 Oktober kl. 12:00
21 Mars kl. 16:00   11 Oktober kl. 16:00
22 Mars kl. 12.00  18 Oktober kl. 12:00
28 Mars kl. 16.00  18 Oktober kl. 16:00

Behåll era biljetter, de gäller på det nya datumet!

Informationen kring detta är skickad till berörda till den mejladress som du uppgav vid bokning.
Har du som berörd kund inte fått detta mail, återkoppla oss på: info@drosenorberg.se

SNÖVIT - THE MUSICAL
(Malmö Live - Malmö)
 19 April

Föreställningar flyttas!
19 April  kl. 12:00  20 September kl. 12:00
19 April  kl. 16:00 → 20 September kl. 16:00

Behåll era biljetter, de gäller på det nya datumet!

Informationen kring detta är skickad till berörda till den mejladress som du uppgav vid bokning.
Har du som berörd kund inte fått detta mail, återkoppla oss på: info@drosenorberg.se

SNÖVIT - THE MUSICAL
(Louis De Geer - Norrköping)
26 April

Föreställningar flyttas!
26 April  kl. 12:00  1 November kl. 12:00
26 April  kl. 16:00 → 1 November kl. 16:00

Behåll era biljetter, de gäller på det nya datumet.

NY SPELPLATS:
Observera dock att det är ny lokal som innebär att vi kommer att tillämpa fri sittning med den enda restriktionen att de som köpt kategori 1-biljetter kommer få sitta långt fram och de med kategori 2-biljetter kommer få sitta i mitten av lokalen och bakåt. 

Informationen kring detta är skickad till berörda till den mejladress som du uppgav vid bokning.
Har du som berörd kund inte fått detta mail, återkoppla oss på: info@drosenorberg.se

SNÖVIT - THE MUSICAL
(Lorensbergsteatern - Göteborg)
2 Maj

Föreställningar flyttas!
2 Maj  kl. 12:00  16 Januari kl. 12:00
2 Maj  kl. 16:00 → 16 Januari  kl. 16:00

Behåll era biljetter, de gäller på det nya datumet!

Informationen kring detta är skickad till berörda till den mejladress som du uppgav vid bokning.
Har du som berörd kund inte fått detta mail, återkoppla oss på: info@drosenorberg.se

DJUNGELBOKEN - THE MUSICAL
(Göta Lejon - Stockholm)
27/9, 4/10, 11/10, 18/10

Föreställningarnas flyttas!
 6  & 13 Dec  kl. 16:00

Informationen kring detta är skickad till berörda till den mejladress som du uppgav vid bokning.
Har du som berörd kund inte fått detta mail, återkoppla oss på: info@drosenorberg.se